Raamatupidamisarvestus

Meie raamatupidamisarvetus sisaldab järgmisi toiminguid:

 • raamatupidamise algseadistus
 • eelnevate perioodide raamatupidamisdokumentide korrastamine
 • majandusdokumentide dokumenteerimine ja kirjendamine
 • arvete koostamine ja edastamine
 • jooksvate maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksu-ja Tolliametile
 • statistiliste aruannete koostamine ja esitamine
 • materiaalse põhivara arvestus
 • hankijate ja ostjale vaheliste tehingute arvestus (sh saldokinnitused)
 • laoarvestus
 • vahebilansi ja kasumiaruande koostamine
 • kassa- ja pangaraamatu pidamine
 • töö- ja puhkusetasude arvestus
 • Eesti Haigekassaga seotud toimingud (sotsiaalkindlustus, haiguslehtede täitmine ja arvestus)
 • majandusaasta aruannete koostamine (ka ühekordse teenusena)
 • erinevate lepingute koostamine
 • ettevõtte siseste töökorralduse reeglite, ametijuhendite, raamatupidamise sise-eeskirjade jmt koostamine
 • äriplaanide koostamine
 • tervisekaitse plaanide koostamine
 • konsultatsioonid äri alustavatele firmadele
 • firmade asutamine ja müük
 • notaripaberite vormistamine ja vajadusel tehingute korraldamine notaritega
 • abi igapäevatöös tekkivate maksuküsimuste lahendamisel
 • kliendi esindamine erinevates institutsioonides nagu Maksu- ja Tolliamet, Äriregister, Haigekassa jne